5 maja br. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyła się certyfikacja Gminy i Miasta Sianów związana z przystąpieniem do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Certyfikacja polegała na weryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu obszarach dotyczących m.in. polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki, a także obszarów z zakresu gościnności, spójności społecznej i partnerstwa. Komisja podkreśliła fakt uzyskania przez gminę wysokiej punktacji i spełnienia wymaganych kryteriów certyfikujących.

Proces przystąpienia i samooceny był długi i trudny. Tym bardziej samorząd Sianowa cieszy fakt, iż doceniono jego zaangażowanie w tworzenie warunków do ciągłego polepszania jakości życia mieszkańców, stwarzania możliwości rozwoju i prowadzenia zrównoważonej polityki - opartej o nowoczesne, efektywne zarządzanie połączone z tradycją i kulturą.

Przebyta certyfikacja jest bardzo ważnym krokiem dla Gminy i Miasta Sianowa -pretendenta na drodze do międzynarodowej organizacji zrzeszającej miasta „Slow”. To jednocześnie wielkie wyróżnienie i sukces w skali regionu i kraju. Pełnomocne członkostwo w stowarzyszeniu - Sianów otrzyma już niebawem, podczas festiwalu miast Cittaslow w Kaletach w dniach 20-21 maja 2017r.