Podczas seminarium informacyjnego na temat Programu UIA poinformowano o jego założeniach i wymaganiach. Program jest wymagający, a przedsięwzięcia zgłaszane muszą rzeczywiście być innowacyjne.

SEMINARIUM DLA WNIOSKODAWCÓW
Kraków, 3 lutego 2016

Komunikat

We środę, 3 lutego br. odbyło się w Krakowie seminarium informacyjne, zorganizowane przez IZ Programu UIA (region Nord-Pas-de-Calais – Picardie) oraz Komisję Europejską. Jego celem było poinformowanie zainteresowanych podmiotów o założeniach i wymaganiach programu, do którego I transzy można aplikować do 28 marca 2016 r.

Program jest adresowany do miast (aglomeracji miejskich), liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców. I transza obejmuje 4 dziedziny:
- lokalny rozwój gospodarczy (miejsca pracy i umiejętności),
- rewitalizacja – aspekty społeczne (przeciwdziałanie wykluczeniu, miejskiej biedzie),
- efektywność energetyczna (transformacja energetyczna),
- integracja imigrantów i uchodźców,

W kolejnych dwóch transzach będą ujęte pozostałe z 12 dziedzin uznanych za priorytety EFRR na lata 2014-20.

Cieszy fakt, że na Sali byli przedstawiciele ok. 50 polskich miast, a także osoby delegowane przez miasta m.in. w Danii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii czy Włoszech.

Program jest wymagający – podejście zaprezentowane przez jego gospodarzy dobitnie świadczy o tym, że przedsięwzięcia zgłaszane do oceny (można otrzymać do 5 mln. euro, w tym na wydatki inwestycyjne; dofinansowanie 80 %) muszą rzeczywiście być innowacyjne, a dodatkowo – jako pilotażowe w skali europejskiej – muszą być dobrze opomiarowane, by można było rzetelnie ocenić wpływ danej innowacji na sytuację w mieście, a przez to ułatwić jej wdrażanie w innych miastach. Profesjonalne mierzenie i ewaluacja efektów wymaga udziału podmiotów (partnerów), którzy zagwarantują odpowiedni poziom tych działań.

Wniosek aplikacyjny jest zbudowany w sposób bardzo przejrzysty, wprost odnoszący się do poszczególnych kryteriów oceny. Wniosek nie wymaga żadnych załączników i ma limity liczby znaków w poszczególnych polach, co wymaga od wnioskodawcy sporych umiejętności (np. na opis strategii komunikacji wewnętrznej w przedsięwzięciu, które jest adresowane do wielu interesariuszy, limit wynosi 500 znaków…).

Podręcznik programu (link poniżej) oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej UIA: http://www.uia-initiative.eu/

Biuro ZMP