Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadziło badanie na temat partycypacji społecznej i prezentuje wynik analiz podczas cyklu 3 seminariów.

Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski"

Budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne w Małopolsce. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – w latach 2013–2015 21 gmin w Małopolsce przeznaczyło na budżety obywatelskie ok. 56,5 mln zł. Z roku na rok coraz więcej samorządów decyduje się wdrożyć proces – staje się on standardem w zarządzaniu publicznym w regionie. Wyniki analizy zostaną zaprezentowane podczas cyklu trzech seminariów na temat partycypacji społecznej – 18 kwietnia w Krakowie, 20 kwietnia w Nowym Sączu i 29 kwietnia w Tarnowie.

Celem spotkań będzie przybliżenie pracownikom gmin tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Spotkania podzielone będą na dwie części. W pierwszej przedstawione zostaną wyniki badania budżetów partycypacyjnych realizowanych w gminach Małopolski i przewidywany jest w niej udział Zarządu Województwa Małopolskiego. Druga część seminariów będzie mieć charakter warsztatowy, a jej zakres wynika z potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez gminy w badaniu zrealizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Celem tej części będzie zapoznanie uczestników z metodami i technikami partycypacji społecznej, przygotowanie do samodzielnego koordynowania procesu budżetu obywatelskiego w gminie, zapoznanie ze standardami budżetu partycypacyjnego, a także omówienie kluczowych etapów przygotowywania i realizacji budżetu partycypacyjnego.

Seminaria odbędą się w trzech małopolskich miastach: w Krakowie (18 kwietnia, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA), Nowym Sączu (20 kwietnia, w Miasteczku Galicyjskim) oraz w Tarnowie (29 kwietnia, w Ratuszu Muzeum Okręgowego).

Zaproszenie do udziału w seminariach kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarówno tych mających już doświadczenie we wdrażaniu budżetu obywatelskiego, jak i dopiero planujących taki proces.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres elektroniczny Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego: morr@umwm.pl. Więcej informacji na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu: 12 2990 692.

Program seminarium:

8.30 - Powitanie gości

8.45 - Informacja nt. funduszy europejskich dla gmin w latach 2014-2020

9.00 - Informacja nt. badania budżetów partycypacyjnych realizowanych
w gminach w Małopolsce

9.15 - Warsztaty z budżetów partycypacyjnych cz. I - Metody i techniki partycypacji społecznej – aspekty organizacyjne, prawne i inne. Standardy budżetów partycypacyjnych

10.45 - Przerwa kawowa

11.00 - Warsztaty z budżetów partycypacyjnych cz. II - Projektowanie procesu budżetu partycypacyjnego. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego

12.30 - Lunch

13.00 - Warsztaty z budżetów partycypacyjnych cz. III - Organizacja budżetu partycypacyjnego w urzędzie. Spotkania z mieszkańcami

14.30 - Przerwa kawowa

14.45 - Warsztaty z budżetów partycypacyjnych cz. IV - Typowe błędy w procesie planowania i realizacji budżetów partycypacyjnych. Podsumowanie warsztatów

16.15 - Zakończenie seminarium