Związek Miast Polskich kontynuuje intensywne działania zmierzające do wyegzekwowania od resortu energii i rządu obietnic w kwestii ograniczenia podwyżek cen prądu.

Ceny energii elektrycznej dla JST będą zamrożone przez cały 2019 r. – Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy o cenach prądu.

Teoretycznie na pierwsze półroczne stabilizacją cen na poziomie czerwca 2018 roku zostały objęte wszystkie podmioty, tzn. jednostki sektora finansów publicznych, jak i przedsiębiorcy, w tym spółki komunalne. W tej sprawie nie będą musiały składać żadnych wniosków, jeśli spełniają definicję odbiorcy końcowego. Po prostu dostawca energii będzie musiał podpisać aneks do umowy, w którym określi, w jaki sposób zwróci nadpłacone pieniądze. Prawdopodobnie w ten sposób, że potraktuje te środki jako nadpłatę. Udało się także załatwić, że dla tych podmiotów, które miały cenę rezerwową 30 czerwca 2018, podstawą do wyliczenia będzie cena standardowa. Nikt nie będzie musiał pisać wniosków, wszystkie działania będą z mocy ustawy.

Natomiast w drugim półroczu tego roku zgodnie z przyjętą ustawą do cen prądu zamrożonych na poziomie z czerwca 2018 r. będą uprawnieni: odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, mikro przedsiębiorca oraz małe przedsiębiorstwa, wszystkie szpitale (bez względu na formę organizacyjno-prawną), jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. lasy państwowe). Z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Dla nich przewidziane będą dopłaty w ramach pomocy de minimis.

Nowe przepisy przewidują, że odbiorca końcowy (z wyjątkiem gospodarstw domowych) będzie miał obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenia, że należy do grupy odbiorców uprawnionych do korzystania z obniżek. Będzie na to 28 dni od momentu wejścia w życie nowych przepisów, czyli w lipcu będą składać wnioski, a na przełomie lipca i sierpnia będą one rozpatrzone. Faktury na II półrocze mają już uwzględniać niższą cenę. Każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą (dotychczasowym lub nowym) będzie również musiało być poprzedzone złożeniem takiego oświadczenia.

Z wyliczeń Ministerstwa Energii wynika, że dzięki ustawie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej oszczędzą w tym roku w sumie 8 mld zł.

Już wkrótce powinno być przyjęte rozporządzenie. - Będziemy tego pilnować – zapewnia Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. – Wciąż niejasne są szczegóły dotyczące VAT-u. Zbliżamy się do rozwiązania, jakiejś formy rekompensaty, która uratuje samorządy.