Miasto rozpocznie wkrótce realizację projektu rewitalizacji Sandomierza, miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju oraz drugiego, zakładającego podniesienie jego atrakcyjności turystycznej.

Umowę na dofinansowanie projektów: „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” oraz „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” podpisali 14 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza.

Wartość całkowita projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” to 39 079 653, 53 zł, a dofinansowanie unijne to 23 075 811, 42 zł. Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych i wieloaspektowych działań, które wpłyną na ożywienie społeczne i gospodarcze, odnowienie techniczne i funkcjonalno – przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Sandomierza przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Z kolei 7 359 810 zł to kwota jaką miasto otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”.

Dzięki temu, w mieście zostaną wykonane prace obejmujące między innymi:

- renowację zabytkowych murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego,
- stworzenie modelu Klasztoru Dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z Kościołem pw. św. Marii Magdaleny, który posłuży jako wizualizacja, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych,
- powstanie ścieżki turystycznej „Sandomierz - Historia Światłem Malowana” o długości ok. 2,5 km. Będzie to produkt turystyczny adresowany do mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

Osiem, spośród najważniejszych obiektów zabytkowych Sandomierza zostanie podświetlonych nowoczesnymi oprawami LED. Będą to: mury miejskie, Brama Opatowska, Kamienica Oleśnickich, Ratusz, budynek Urzędu Miejskiego, Furta Dominikańska, Collegium Gostomianum i Zamek Królewski.

Powstaną dwa nowe produkty turystyczne: trasa kajakowa od Bulwaru nad Wisłą do Gór Pieprzowych o długości około 5,1 km oraz przestrzeń do rekreacji i odpoczynku.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 do października 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 11 143 390, 82 zł.