Rada Miasta Sandomierza w ostatnim dniu maja br. przyjęła Kartę Samorządności. Przypomina ona podstawowe zasady ustroju państwa polskiego i rolę samorządów w budowaniu porządku demokratycznego.

Samorząd Sandomierza przypomina, że około półtora tysiąca samorządowców z całej Polski wzięło udział w odbywającym się 16 marca 2017 r., w Warszawie Forum Samorządowym pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”.

Forum zostało zorganizowane przez: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Wypracowana wspólnie treść Karty Samorządności przypomina podstawowe zasady ustroju państwa polskiego i role samorządów w budowaniu porządku demokratycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Miasta Sandomierza w dniu 31 maja 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XLII/ 524/2017 w całości Kartę Samorządności.