14 czerwca br. burmistrzowie i prezydenci z 255 miast średnich dyskutowali o idei programu „Rozwój lokalny". Tym samym zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących uruchomienia programu.

Programu „Rozwój lokalny" finansowany jest ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Zaproszonych jest do udziału w nim 255 miast średnich i małych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Związek Miast Polskich w ramach tego Programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

14 czerwca w siedzibie MIiR odbyło się ostatnie z cyklu spotkań informacyjnych dotyczących uruchomienia programu „Rozwój lokalny".

- Program i przeprowadzone projekty rozwojowe będą nową jakością wsparcia polskich samorządów. Mamy na ten cel ponad pół miliarda złotych – mówił sekretarz stanu Artur Soboń.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % - z budżetu państwa.

- Planujemy wybrać w drodze konkursu i wdrożyć ok. 15 kompleksowych zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych. Wierzymy, że w wyniku realizacji takich projektów jakość życia mieszkańców miast objętych wsparciem wzrośnie, a one same staną się dobrymi przykładami do wykorzystania przez inne ośrodki miejskie w podobnej sytuacji – dodał Artur Soboń.

Oprócz podniesienia jakości życia mieszkańców miast, celem realizacji projektów jest wypracowanie takich narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. Tym samym program „Rozwój lokalny” i projekty realizowane w jego ramach będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

Program jest wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, OECD, Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów i stanowi jeden z kluczowych elementów wsparcia rozwojowego w ramach Pakietu dla Miast Średnich.