ZMP wraz z czterema korporacjami samorządowymi podpiszą porozumienie o zacieśnieniu współpracy. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie metodom, które zmierzają do ponownej centralizacji państwa.

Samorządy idą razem. Głos sprzeciwu wobec centralizacji państwa

Związek Miast Polskich wraz z czterema korporacjami samorządowymi podpiszą porozumienie o zacieśnieniu współpracy w sprawie przeciwdziałania metodom, które zmierzają do ponownej centralizacji państwa.

Samorządowcy chcą być partnerami rządu przy wprowadzaniu zmian prawnych, w szczególności tych, które dotyczą funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich społeczności lokalnych. Przedstawiciele korporacji uczestniczyli w Konwencie Marszałków RP, który odbył się 2-3 sierpnia 2016 r. w Szczecinie. Zaakceptowana przez nich treść dokumentu zostanie teraz przekazana do formalnej akceptacji zarządów korporacyjnych.

„Nie” dla centralizacji. Samorządowcy przypominają, że budowana od 27 lat samorządność jest uznawana za jedno z największych osiągnięć polskiej transformacji. Ich zdaniem ostatnio obserwowane są tendencje do centralizacji państwa.

Deklaracja ma na celu wzmocnienie głosu samorządów różnych szczebli w rozmowach z rządem, gdyż to właśnie samorząd powinien być najważniejszym ogniwem w procesie dialogu – powiedział Janusz Gromek, członek Zarządu ZMP.

Samorządowcy mają obawy, że ich głos przestaje się liczyć w dyskusji nad nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez rząd. Przejawia się to między innymi w zapowiedziach zmian w systemie ochrony zdrowia i edukacji, a także nowelizacji Prawa wodnego, które były najgorętszymi tematami Konwentu Marszałków w Szczecinie.

Porozumienie parafowali: Janusz Gromek – członek Zarządu Związku Miast Polskich i prezydent Kołobrzegu, Olgierd Geblewicz – prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i starosta Powiatu Bochnia, Wojciech Długoborski – prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich i zastępca burmistrza gminy Chojna oraz Marek Olszewski – przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i wójt gminy Lubicz.

Sygnatariusze porozumienia zapowiadają podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu ochrony dorobku samorządów.