20 i 21 lipca w Starym Sączu odbędzie się coroczny odpust Św. Kingi, patronki samorządu terytorialnego. W święcie miasta oraz uroczystościach weźmie udział delegacja Związku Miast Polskich.

W sobotę, 20 lipca odbędzie się w Starym Sączu uroczysta sesja Rady Miasta, z udziałem delegacji Związku Miast Polskich oraz miast partnerskich Starego Sącza.

Niedziela to czas uroczystości religijnych ku czci Świętej Kingi, patronki Starego Sącza, ale też polskiego samorządu terytorialnego. W tym roku obchodzona jest 20. Rocznica kanonizacji Patronki.

W załączeniu zaproszenie na to wydarzenie, plakat uroczystości religijnych oraz plakat Jarmarku Św. Kingi.

Związek Miast Polskich oraz samorząd Starego Sącza zapraszają i zachęcają wszystkich samorządowych turystów, którzy w tym wakacyjnym czasie będą przemierzać beskidzkie szlaki, do zatrzymania się w Starym Sączu - na posiłek, na odpoczynek, na chwilę zamyślenia, na oddech niepowtarzalnym klimatem Starego Sącza...