Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic podpisali 4 lutego apel do premier Szydło oraz marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie się z prac nad projektem ustawy metropolitalnej.

APEL SAMORZĄDOWCÓW WARSZAWY I PODWARSZAWSKICH GMIN:

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

My, niżej podpisani sygnatariusze poniższego apelu, zwracamy się z kategorycznym żądaniem wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny.

Mając powyższe na uwadze żądamy wycofania projektu ustawy spod obrad Sejmu.

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim mieszkańców naszych miast i gmin!

Szanowna Pani Premier, Szanowni Panowie Marszałkowie,
walcząc o samorządność, uszanowanie dorobku i zachowanie tożsamości naszych gmin, wnosimy jak na wstępie.

Apel z podpisami sygnatariuszy