O nowych ideach w zarządzaniu miastami, a także o zaufaniu i otwartości - jako najważniejszych warunkach udanej i efektywnej współpracy samorządów piszemy w kolejnym wydaniu „Samorządu Miejskiego”.

Po raz 10. poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht podczas corocznej międzynarodowej konferencji w Katowicach zaprosił do rozmowy o zarządzaniu miastami ekspertów, samorządowców, studentów, architektów i urbanistów. Mówiono podczas niej o nowych ideach, w tym o społecznej urbanistyce i o otwieraniu baz danych przez miasta. W tym wydaniu miesięcznika „Samorząd Miejski” relacja z tego wydarzenia.

Piszemy ponadto o negatywnym stanowisku strony samorządowej w sprawie tzw. reformy oświaty zaprezentowanym podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W miesięczniku także relacja z konferencji poświęconej zarządzaniu nieruchomościami sportowymi w miastach oraz z pierwszego Kongresu Turystyki Polskiej, jaki odbył się w październiku w Świdnicy.

W tekście „Zaufanie, szacunek i zrozumienie” podsumowanie 5-letniego projektu „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego”.