W kolejnym numerze "Samorządu Miejskiego" o polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości polskich miast. Rozmawiano o tym podczas Samorządowego Forum Kultury ZMP.

W "Samorządzie Miejskim" relacja z IV Samorządowego Forum Kultury ZMP, które odbyło się 25 i 26 października 2012 r. w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Podczas spotkania rozmawiano polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości polskich miast, o sposobach radzenia sobie miast z koniecznością ograniczenia wydatków budżetowych na kulturę w wyniku kryzysu gospodarczego, a także o konieczności przywrócenia roli społecznej ludzi starszych w polityce kulturalnej
miast.

Wracamy też do Samorządowego Kongresu Oświaty, jaki odbył się w Warszawie 26 i 27 września 2012 r. Samorządowcy z całej Polski, reprezentujący gminy wiejskie, miasta oraz powiaty, podczas paneli tematycznych rozmawiali szczegółowo o problemach dzisiejszej oświaty oraz o propozycjach takich zmian, które pozwoliłyby na lepsze funkcjonowanie całego oświatowego systemu.

Informujemy ponadto o konferencji, jaka zainaugurowała Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.