Specjalny numer „Samorządu Miejskiego” został przygotowany na I Kongres Polityki Miejskiej oraz XV Kongres Miast Polskich. Są w nim też materiały na 800-lecia praw miejskich Opola oraz stulecie ZMP.

Specjalny numer „Samorządu Miejskiego” został przygotowany na I Kongres Polityki Miejskiej oraz XV Kongres Miast Polskich. Są w nim też materiały na 800-lecia praw miejskich Opola oraz stulecie ZMP.

W „Samorządzie Miejskim” oprócz artykułów przygotowanych specjalnie na te wydarzenia publikujemy także relacje z wrześniowych spotkań Zarządu Związku Miast Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Piszemy również o dwóch zmianach legislacyjnych zaproponowanych przez miasta - Radom i Kraków. Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W numerze także tekst o sprzeciwie samorządu i mieszkańców Drawska Pomorskiego wobec planów rządu, by włączyć w obszar miasta zadłużoną gminę Ostrowice. Zarząd Związku przyjął w tej sprawie stanowisko.

Prezentujemy także trzecią część relacji z bezpłatnych szkoleń z PPP zorganizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” oraz najciekawsze rozwiązania dotyczące zarządzania oświatą w polskich miastach. Zostały one nagrodzone w „Turnieju dobrych praktyk” zorganizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów.