W kolejnym "Samorządzie Miejskim" m.in. informacja na temat wyników badania ankietowego pt. "Ocena działalności i źródeł finansowania samorządów" przeprowadzonego na zlecenie ZMP.

Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika "Samorząd Miejski". W numerze m.in. informacja na temat wyników badania ankietowego pt. "Ocena działalności i źródeł finansowania samorządów" przeprowadzonego na zlecenie ZMP.

W miesięczniku także relacja z Kongresu Regionow w Świdnicy", podsumowanie projektu " Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jst" opartego na grupach wymiany doświadczeń, a także materiał na temat finansowania współpracy zagranicznej samorządów.

W "Samorządzie Miejskim" ponadto informacje na temat wyników badania ankietowego pt. " Ocena działalności i źródeł finansowania samorządów" przeprowadzonego na zlecenie Związku Miast Polskich.