W majowym numerze miesięcznika m.in. o wielkim jubileuszu 700-lecia Lublina. To wielokulturowe, otwarte miasto otrzymało w tym roku - jako piąte w historii polskie miasto - prestiżową Nagrodę Europy.

W majowym numerze miesięcznika m.in. o wielkim jubileuszu 700-lecia Lublina. To wielokulturowe, otwarte miasto, które od wieków jest pomostem łączącym Wschód z Zachodem, otrzymało w tym roku - jako piąte w historii polskie miasto - prestiżową Nagrodę Europy.

W „Samorządzie Miejskim” także o tym, jakie działania podejmuje Związek Miast Polskich i całe środowisko samorządowe, by przeciwstawić się zmianom prawa niekorzystnym dla samorządów i zatrzymać recentralizację państwa. Do zamknięcia tego wydania „SM” ponad 200 samorządów, w tym 43 miasta członkowskie ZMP przyjęły Kartę Samorządności.

Piszemy ponadto o różnych sposobach podejścia do kwestii łączenia miast z ościennymi gminami. Pretekstem do podjęcia tej tematyki była konferencja pt. „Wyzwania rozwoju miast”, jaka odbyła się w Zielonej Górze.

W miesięczniku także materiał podsumowujący wizyty studyjne przedstawicieli miast Ukrainy, jakie odbyły się w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie”, jaki ZMP realizuje wspólnie z zagranicznymi partnerami, a także druga część rozmowy z europosłem Janem Olbrychtem na temat Agendy Miejskiej ONZ i jej europejskiej odpowiedniczki.