Szeroką relację z Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej, jaką 2 czerwca zorganizowały ogólnopolskie korporacje samorządowe przeczytać można w najnowszym wydaniu "Samorządu Miejskiego".

W kolejnym numerze "Samorządu Miejskiego" m. in. szeroka relacja z Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej, jaką 2 czerwca zorganizowały ogólnopolskie korporacje zrzeszające samorządy. Udział w debacie wzięli - obok przedstawicieli gmin i powiatów - także eksperci, reprezentanci trzeciego sektora, związków zawodowych oraz minister edukacji narodowej.

W miesięczniku ponadto tekst o majowych ustaleniach Zarządu ZMP oraz relacja z konferencji zorganizowanej przez Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju i Związek Miast Polskich, poświęconej współpracy samorządowej, która odbyła się w Zielonej Górze 12 i 13 maja br.

Zapraszamy ponadto do zapoznania się z efektami zakończonego niedawno projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej".