Ostatnie wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w polskich miastach oraz coroczna Ogólnopolska Konferencja BGK o finansach JST - to tematy poruszane w majowym wydaniu "Samorządu Miejskiego".

Ukazał się kolejny numer miesięcznika „Samorząd Miejski”, a w nim m. in. relacja z ostatnich wizyt studyjnych ukraińskich samorządowców w polskich miastach w ramach projektu „Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE” oraz relacja z corocznej Ogólnopolskiej Konferencji BGK na temat finansów JST.

W miesięczniku ponadto tekst o współpracy spółdzielni socjalnych i samorządów oraz relacja ze spotkania kończącego w Poznaniu międzynarodowy projekt „Cities od Change”.

Polecamy także materiał o korzystnym dla miast wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.