W kolejnym numerze miesięcznika „Samorząd Miejski” m. in. relacja z wizyt studyjnych ukraińskich samorządowców w polskich miastach oraz rozmowa z prezesem ZMP Zygmuntem Frankiewiczem.

Ukazał się kolejny numer miesięcznika „Samorząd Miejski”. W nim m. in. relacja z wizyt studyjnych ukraińskich samorządowców w polskich miastach w ramach projektu „Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE” oraz rozmowa prezesem Związku Miast Polskich Zygmuntem Frankiewiczem.


W miesięczniku ponadto relacje z dwóch posiedzeń Zarządu Związku oraz sylwetki nowo wybranych członków Komisji Rewizyjnej ZMP.


Polecamy także materiał o Katowicach, które w tym roku obchodzą jubileusz 150-lecia nadania praw miejskich oraz teksty o działaniach, jakie miasta podejmują z myślą o seniorach.