W najnowszym „Samorządzie Miejskim" obszerna relacja z niedawnego dorocznego Zgromadzenia Ogólnego ZMP oraz materiały o aktywności Związku w obronie samorządowej edukacji i godności nauczycieli.

O solidarność i konsolidację środowiska samorządowego, w tym samego Związku Miast Polskich, apelowano podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które 5 i 6 marca br. odbyło się w Poznaniu. Delegaci z miast zadecydowali, jakimi problemami zajmie się w tym roku Związek. Wybrali ponadto nowe władze ZMP. W „Samorządzie Miejskim” prezentujemy sylwetki nowych członków Zarządu.

W Poznaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zaprezentował założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowane przez jego resort. W Poznaniu delegaci mieli okazję do dyskusji na temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie.
O problemach oświaty piszemy także relacjonując intensywne działania i rozmowy podjęte przez Związek w ostatnich tygodniach.

Wracamy także do tematu przygotowanego przez Związek projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, który zmienia zasady wynagradzania osób kierujących polskimi samorządami. Nowy model wynagradzania samorządowców był szeroko promowany w mediach. Pokazujemy niektóre reakcje i komentarze mediów.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto rozmowa z Piotrem Mateckim, Prezesem SportWin, organizatorem Forum Sportu i Biznesu. Podczas tegorocznego Forum jeden z czterech bloków tematycznych dotyczył właśnie rozwoju sportu w samorządach, w tym zaangażowania mieszkańców. Wzięli w nim udział przedstawiciele miast i regionów odpowiadający za sport, współpracę z organizacjami sportowymi, a także zarządzający obiektami sportowymi.