W najnowszym „Samorządzie Miejskim" piszemy m.in. o decyzji Zarządu ZMP o poparciu oczekiwań nauczycieli dotyczących podwyżek ich wynagrodzeń.

Podczas posiedzenia w Warszawie 15 lutego członkowie Zarządu ZMP poparli oczekiwania nauczycieli dotyczące podwyżek, które powinny być sfinansowane ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. W podjętym stanowisku Zarządu ZMP w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce, Związek akceptuje postulaty związków zawodowych nauczycieli i apeluje do ich organów statutowych o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa.

W miesięczniku piszemy także o tym, że 11 lutego br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. Legislacja ta nie zmienia najważniejszych kwestii dotyczących wyborów samorządowych i nie uwzględnia większości najważniejszych postulatów zgłoszonych przez ZMP.

Przypominamy, że Zarząd ZMP w listopadzie ub.r. podjął stanowisko w sprawie organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r., w którym zaproponowano znaczące zmiany dotyczące Kodeksu wyborczego.

Zachęcamy do przeczytania relacji z seminarium, jakie 22 lutego br. zorganizowała Fundacja Batorego: „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?” Z kolei o czekających wkrótce miasta na prawach powiatu i powiaty wyzwaniach organizacyjnych i finansowych, związanych z rekrutacją do szkół średnich tzw. podwójnego rocznika uczniów rozmawiali 10 i 11 stycznia br. w Warszawie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez firmę Vulcan. Związek Miast Polskich objął konferencję patronatem honorowym.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto wywiad z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa. Mówi on: „Bez poszerzenia granic miasta tak szybki rozwój nie byłby możliwy. Dzięki włączeniu kolejnych sołectw miasto zyskało tereny inwestycyjne. Budowane są nowe osiedla, parki, szkoły, przedszkola. Rzeszów jest jedynym miastem, obok Warszawy, w którym liczba mieszkańców stale się zwiększa, a nie zmniejsza. Rzeszów z niewielkiej miejscowości stał się dużym, liczącym się miastem”. W tym roku Rzeszów obchodzi jubileusz 665-lecia lokacji.