Pierwsze w historii Rzeszowa elektryczne autobusy miejskie zaczęły regularne kursy. To dziesięć pojazdów firmy Solaris. Koszt zakupu ekologicznych autobusów to 30,2 mln zł.

7 lutego pierwsze w historii Rzeszowa elektryczne autobusy miejskie zaczęły regularne kursy. To dziesięć pojazdów firmy Solaris, które obsługują dwie popularne linie 0A i 0B. Koszt zakupu ekologicznych autobusów to 30,2 mln zł. Większa część tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Umowa na zakup elektrobusów z systemem ładowania została zawarta w dniu 19 października 2017 r. Przedmiotem umowy była dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych zasilanych energią elektryczną autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12 oraz budowa stacji do ich ładowania.
Całkowita wartość umowy: 30,2 mln zł brutto. Cena jednostkowa 1 szt. autobusu: 2,5 mln zł brutto.

Zakup autobusów elektrycznych możliwy był dzięki dofinansowaniu w 85% z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie".

Władze miasta planują, aby stworzyć w Rzeszowie strefę zeroemisyjną, która będzie obsługiwana wyłącznie przez autobusy elektryczne i gazowe. Jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszony przetarg na zakup kolejnych autobusów zasilanych gazem CNG. Następny przetarg obejmować będzie zakup autobusów elektrycznych.
Miasto realizując politykę rządową dotyczącą elektromobilności cały czas inwestuje w jej rozwój nie tylko poprzez zakup elektrobusów. Planuje wspólnie z PGE wybudować kolejne 5 stacji szybkiego ładowania.