Podczas spotkania marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z władzami Rypina oraz powiatu i okolicznych gmin rozmawiano o planowanych inwestycjach i o Strategii Obszaru Społeczno-Gospodarczego.

W dniu 24 lutego br. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski spotkał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem rozmów były planowane inwestycje drogowe. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz przedstawicielami samorządu województwa stanowiło kontynuację ubiegłotygodniowych rozmów prowadzonych przez burmistrza. W oficjalnym spotkaniu udział wzięli także włodarze powiatu oraz gmin. Celem wizyty były rozmowy o trwających przygotowaniach do kolejnych inwestycji, a także o Strategii Obszaru Społeczno-Gospodarczego. Podczas spotkania marszałek stwierdził, że wszystkie zaplanowane inwestycje na terenie miasta zostały zrealizowane wzorcowo oraz podziękował za dobrą współpracę z władzami lokalnymi.

Ponadto dodał, że Rypin dokonał największej transformacji w województwie jeśli chodzi o walkę z bezrobociem. Podkreślił, że doszło do pozytywnych zmian pod względem rozwoju gospodarczego.

Rozmawiano o modernizacji i przebudowie dróg na terenie Rypina, a także o innych przedsięwzięciach inwestycyjnych.