W pierwszej połowie tego roku dobiegną końca prace przy modernizacji i przebudowie Rypińskiego Domu Kultury. Ta milionowa inwestycja stworzy prawdziwe okno na świat mieszkańcom nie tylko miasta.

Dzięki prawie dwumilionowemu dofinansowaniu w ramach projektu „Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury”, z puli Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rypiński Dom Kultury przechodzi gruntowny remont. Projekt zakłada nie tylko przebudowę części pomieszczeń budynku w tym sali widowiskowo - kinowej i holu o łącznej powierzchni użytkowej około 570 m2, tak aby spełniał wszystkie standardy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stworzenie elastycznej, otwartej na nowe inicjatywy oferty. Remont obejmuje salę widowiskową, pomieszczenia administracyjne oraz hol wejściowy. Zmieni się kąt nachylenia widowni, zwiększy się też liczba miejsc siedzących z 211 do 270. Sala zostanie wyposażona w nowoczesne systemy oświetlania scenicznego i nagłośnienia. Pozostałe założenia to m.in. wymiana ekranu projekcyjnego, rozbudowa systemu kinowego do technologii 3D, przebudowa sceny oraz wykonanie nowej aranżacji akustycznej ścian i sufitów. Plan zakłada również przebudowę pomieszczenia kasy i pokoju administracyjnego oraz szatni i zaplecza pod punkt kawiarniany. To jedna z najważniejszych inwestycji, która będzie służyła nie tylko mieszkańcom miasta, ale nawet, z racji likwidacji kin w ościennych miejscowościach, całego regionu. Dotychczas zakupiono projektor cyfrowy i nowoczesny ekran projekcyjny. Całkowita wartość inwestycji według kosztorysów projektowych to ok. 4.7 mln. zł.