Rybnik będzie miał plan zintegrowanego transportu dla różnych jego form funkcjonujących w mieście i w otoczeniu Rybnika. Opracowaniem dokumentu zajmie się nowy doradca prezydenta.

Rybnik będzie miał plan zintegrowanego transportu dla różnych jego form funkcjonujących w mieście i w otoczeniu Rybnika. Opracowaniem dokumentu zajmie się nowy doradca prezydenta.

Mowa o kompleksowym planie, który ma zintegrować różne formy transportu funkcjonujące w mieście i w otoczeniu Rybnika. – W wielu dziedzinach Rybnik szuka nowych rozwiązań. Na pewno ważnym elementem funkcjonowania miasta jest wszystko, co się wiąże się z transportem, rozumianym bardzo szeroko i obejmującym kwestie komunikacji autobusowej, szynowej, sieci dróg, parkingów, ścieżek rowerowych itp. Integracja tych elementów powinna doprowadzić do tego, że po Rybniku będzie się jeździło lepiej, szybciej, że mieszkaniec będzie mógł się swobodnie przemieszczać w ramach miasta i subregionu. A to spowoduje, że w Rybniku będzie się po prostu lepiej mieszkać – podkreśla prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.