Od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej będą przez 2 lata zwolnione z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie to kolejny elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uchwałę w tej sprawie rybniccy radni przyjęli w marcu br.

Z nowego rozwiązania od przyszłego roku będą mogli skorzystać właściciele domów ogrzewanych energią elektryczną, gazem czy olejem opałowym, a także budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej lub korzystających z pomp ciepła. Z ulg wyłączone będą wszystkie kotły zasilane paliwami stałymi.

Zwolnienie dotyczy trzech grup: mieszkańców, którzy, 13 kwietnia 2019 roku, w dniu wejścia uchwały w życie ogrzewają swój dom w sposób ekologiczny (przewidziany w uchwale), tych, którzy wymienią źródło ciepła na jedno ze wskazanych w uchwale, a także rybniczan, którzy w czasie obowiązywania uchwały zakończą budowę domu jednorodzinnego i zainstalują w nim ekologiczne źródło ciepła (przewidziane w uchwale).

Indywidualna ulga będzie przysługiwać przez kolejne dwa lata, natomiast sama uchwała  - do 31 grudnia 2021 r., czyli do momentu, kiedy - zgodnie z regionalną uchwałą antysmogową sejmiku woj. śląskiego - upływa termin wymiany źródeł ciepła eksploatowanych dłużej niż 10 lat. Rybnicka uchwała ma wspierać mieszkańców, którzy jeszcze przed tą graniczną datą ogrzewają lub zaczną ogrzewać dom w sposób najmniej emisyjny.

Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać podatnicy zalegający ze spłatą zobowiązań podatkowych wobec Miasta Rybnika.

Obecnie - jak wyliczono - jedynie 20 proc. z 18,3 tys. domów jednorodzinnych w Rybniku jest ogrzewanych w sposób ekologiczny.