Rybnik uczci Dzień Samorządu Terytorialnego specjalną sesją Rady Miasta, podczas której radni przyjmą Kartę Samorządności. Na ulicach pojawią się flagi Rybnika. Będą też atrakcje dla mieszkańców.

27 maja to dla Polski data wyjątkowa. Tego dnia, już od 27 lat, świętujemy rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Rybnik uczci ten wyjątkowy dzień specjalną sesją Rady Miasta Rybnika w czwartek, 25 maja.
Na sesji rybniccy radni będą głosować nad uchwałą w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności. Uchwała, o której podjęcie wnioskuje grupa rybnickich radnych, przekazana zostanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu, przewodniczącym klubów parlamentarnych i poselskich.

Apel stanowi wyraz sprzeciwu wobec wprowadzanych i zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Podnosi też kwestię konieczności respektowania postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zagwarantowania członkom społeczności lokalnych prawa decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych.
Dokument zwraca też uwagę na próby dyskredytowania dorobku wspólnot samorządowych, postulując podjęcie debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Akcentuje też konieczność poddania szerokim konsultacjom społecznym wszelkich planów zmian prawa samorządowego z zainteresowanymi środowiskami.

Dzień Samorządu Terytorialnego w Rybniku uczczony zostanie dodatkowo wywieszeniem w reprezentatywnych punktach miasta flag Rybnika oraz – w nawiązaniu do wartości zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego – Unii Europejskiej. Z okazji święta każdy mieszkaniec, który w dniach 27-28 maja odwiedzi punkt informacji miejskiej Halo! Rybnik otrzyma na hasło: ‘samorząd’ miejski gadżet.

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce zaowocowało wieloma pozytywnymi zmianami w całym kraju, także w Rybniku. Możliwość współdecydowania przez mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta to jedna z największych zdobyczy tego systemu. Wartością dodaną jest tutaj stale pogłębiająca się integracja lokalnych wspólnot. Cieszy mnie fakt, że zjawisko to widoczne jest także w Rybniku. Pozytywne zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania ludzi, którzy zawodowo i społecznie pracują na rzecz Miasta. Wszystkim osobom działającym na rzecz Rybnika dziękuję za twórcze podejście do realizowania zasady samorządności, otwartość na wyzwania i zaangażowanie w przedsięwzięcia służące szeroko rozumianemu rozwojowi miasta – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.