Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie wód opadowych w mieście. Dotacja dotyczy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych.

Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie wód opadowych w mieście. Dotacja dotyczy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych.

Inwestycje te pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody. Pieniądze będą pochodziły z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa rudzkie wnioski o dotację znalazły się w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym przyznano dofinansowanie.

- To dla nas bardzo dobra wiadomość. Pozyskane środki pozwolą na rozwiązanie wielu problemów związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi w naszym mieście – nie kryje zadowolenia prezydent Grażyna Dziedzic - Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować inwestycje, które odciążą nasze środowisko naturalne. To także w kolejnych latach realne oszczędności w miejskim budżecie. Mniej deszczówki odprowadzanej do rzek i potoków to mniejsze opłaty na rzecz Wód Polskich, które po ostatnich drastycznych podwyżkach idą już w setki tysięcy złotych – dodaje.

Dwa rudzkie projekty objęte dofinansowaniem, nazwane roboczo „Chronimy krople deszczu”, obejmują kilkanaście zadań. - Część z nich już zrealizowaliśmy. Wyliczyć tu trzeba m.in. takie inwestycje, jak przebudowa ul. Mazurskiej, Cichej, Grochowskiej, Zjednoczenia, czy Porannej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – To w ramach tych zadań przebudowywana była m.in. kanalizacja deszczowa oraz zabudowano podziemne zbiorniki na deszczówkę - dodaje.

Obecnie w mieście realizowana jest także duża inwestycja, która wpisuje się w plany ochrony wód opadowych i ujęta jest w dofinansowanym projekcie. Chodzi o przebudowę ul. Piastowskiej, gdzie oprócz budowy samej kanalizacji deszczowej mają powstać dwa duże zbiorniki retencyjne.