Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych czy powstanie platformy e-usług dla mieszkańców – to zadania, które chcą realizować władze Rudy Śląskiej.

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami jakości powietrza, powstanie platformy e-usług dla mieszkańców oraz inteligentnego systemu sterowania ruchem – to zadania z zakresu Smart City, które w najbliższych latach chcą realizować władze Rudy Śląskiej. Szczegóły określa specjalna koncepcja, która właśnie została przygotowana na zlecenie magistratu. Zgodnie z założeniami tego dokumentu pierwsze projekty realizowane będą już w przyszłym roku.

- Jest to bardzo ważny dokument. Można powiedzieć, że to swego rodzaju ścieżka postępowania jeśli chodzi o realizację projektów z zakresu inteligentnych systemów miejskich. Mają one ułatwić i poprawić komfort życia mieszkańców w Rudzie Śląskiej oraz usprawnić zarządzanie miastem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dokument, który przygotowywany był od końca czerwca br. zawiera konkretne rozwiązania, jakie powinny być wdrażane w najbliższych latach w Rudzie Śląskiej. Powstanie koncepcji poprzedzone zostało przygotowaniem diagnozy obejmującej zaawansowanie miasta w realizację idei Smart City. – Wykonano inwentaryzację aktualnie wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej systemów automatyki, sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. - Pozwoliło to wskazać te obszary funkcjonowania miasta, które powinny być szczególnie rozwijane pod kątem nowych technologii – dodaje.