Ponad 7 mln zł ze środków unijnych pozyskały władze Rudy Śląskiej m.in. na rewitalizację 10 podwórek w mieście. Gruntowane modernizacje podwórek rozpocząć się mają w tym roku.

Ponad 7 mln zł ze środków unijnych pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz rewitalizację 10 podwórek w mieście. Prace przy pierwszym projekcie realizowane są już od kilkunastu miesięcy i zakończą się w czerwcu br. Z kolei gruntowane modernizacje podwórek rozpocząć się mają w tym roku.

- W tym roku na rewitalizację przeznaczymy ponad 21 mln zł. Po wydatkach na drogi, na które przeznaczyliśmy najwięcej pieniędzy, to druga pozycja na liście inwestycyjnej. Pokazuje to dobitnie jak wielką wagę przywiązujemy do odnowy miejskich przestrzeni. Wielu z inwestycji w tym zakresie nie moglibyśmy wykonać bez wsparcia unijnego. Oczywiście po te środki trzeba umieć sięgnąć, dlatego już teraz bacznie rozglądamy się za nowymi źródłami finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Z dwóch dofinansowanych zadań bardzo ciekawie zapowiada się projekt rewitalizacji 10 podwórek w mieście. – Są to przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. Miejsca te zostały wybrane podczas prac na programem rewitalizacji podwórek w mieście jeszcze w 2015 r. Co istotne, stanowią one przestrzenie, których degradacja ma charakter wieloaspektowy. Są one zaniedbane nie tylko pod kątem infrastruktury, ale także w wymiarze społecznym i ekonomicznym – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do rewitalizacji w I etapie przeznaczonych zostało 10 podwórek. – Wszystkie te przestrzenie charakteryzuje deficyt infrastrukturalny, a najczęstsze problemy to brak właściwego odwodnienia terenu, brak odpowiednio utwardzonych dróg dojazdowych, czy parkingów. Problemem jest też zły stan lub nieodpowiednie rozmieszczenie ścieżek i chodników, a także oświetlenia oraz fatalny stan lub całkowity brak małej architektury i urządzeń dla dzieci – wylicza wiceprezydent Pierończyk.
Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 307 mln zł na realizację 40 projektów, dodatkowo na ocenę czeka aktualnie 17 wniosków na łączną kwotę ok. 47 mln zł.