Ponad 130 nowych modułów fotowoltaicznych już produkuje ekoprąd z energii słonecznej m.in. w dwóch budynkach Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Przyniesie to ponad 20 tys. zł oszczędności rocznie.

Ponad 130 nowych modułów fotowoltaicznych już produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Szacuje się, że inwestycja przyniesie ponad 20 tys. zł oszczędności rocznie oraz spowoduje zmniejszenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o 27 ton

Ponad 130 nowych modułów fotowoltaicznych już produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Szacuje się, że inwestycja przyniesie ponad 20 tys. zł oszczędności rocznie oraz spowoduje zmniejszenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o 27 ton. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 400 tys. zł. Większość tej kwoty zrefundowana zostanie z unijnego dofinansowania. W ciągu ostatnich trzech lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ok. 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ok. 200 MWh energii elektrycznej rocznie.

- W Rudzie Śląskiej dużą wagę przykładamy do tego, aby nowe inwestycje generowały jak najmniejsze koszty, albo wręcz je obniżały – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego stawiamy na termomodernizację, wymieniamy oświetlenie na energooszczędne oraz inwestujemy w odnawialne źródła energii. Dodatkowo dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych na te inwestycje ich koszt jest znacznie mniejszy. I tak instalacje fotowoltaiczne, które właśnie zrealizowaliśmy dla trzech miejskich budynków, powinny się „zwrócić” już po ok. 5 latach – dodaje. – Dodatkowo w budynkach urzędu miasta zakończyliśmy wymianę starego energochłonnego oświetlenia na nowe LED-owe. Dzięki tej operacji rachunki za energię elektryczną powinny się jeszcze dodatkowo zmniejszyć o ok. 30 tys. zł rocznie – zapowiada.

Zrealizowana właśnie nowa rudzka „ekoinwestycja” polegała na montażu łącznie 137 modułów fotowoltaicznych na trzech budynkach użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II, budynku Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego oraz budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera. – Panele zostały zainstalowane na dachach budynków. Najwięcej, bo aż ponad 100, rozmieszczonych zostało na budynku głównym Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II. Wytworzona przez instalacje energia elektryczna w całości wykorzystana zostanie na potrzeby obiektów – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Szacuje się, że trzy nowe instalacje powinny w ciągu roku wyprodukować blisko 51 MWh energii elektrycznej. Pozwoli to zaoszczędzić rocznie ponad 20 tys. zł. Nie można zapominać też o aspekcie ekologicznym. Dzięki trzem nowym instalacjom fotowoltaicznym o 27 ton rocznie zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery. Łączny koszt wykonania trzech instalacji fotowoltaicznych wyniósł nieco ponad 400 tys. zł. Co istotne, większość tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.