443 tys. zł wynosi miesięczny koszt oświetlenia dróg, chodników i parków w mieście. Samorządowcy z Rudy Śląskiej zebrali kilkadziesiąt takich pozycji, które opublikowane zostały w „Cenniku miejskim”.

443 tys. zł wynosi miesięczny koszt oświetlenia dróg, chodników i parków w mieście, ponad 250 tys. zł kosztuje miesięczne utrzymanie zieleni, natomiast 358 tys. zł co miesiąc pochłaniają wydatki związane z funkcjonowaniem trzech krytych basenów. Z kolei 125 tys. zł wynosi średni koszt budowy placu zabaw, a 19 tys. zł to koszt budowy 100 m chodnika. To tylko niektóre z przykładów wydatków z miejskiego budżetu, jakie ponosi miasto w związku ze swoim funkcjonowaniem. Samorządowcy z Rudy Śląskiej zebrali właśnie kilkadziesiąt takich pozycji, które opublikowane zostały w wydawnictwie „Cennik miejski”.

- Zależało nam, by każdy z mieszkańców wiedział co i ile kosztuje w Rudzie Śląskiej. Wielokrotnie podczas rozmów z mieszkańcami przekonałam się, że wiedza o tym jest potrzebna, a nawet wręcz oczekiwana – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – Realizując kolejne inwestycje nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że generują one koszty związane z ich utrzymaniem. To powoduje, że musimy zabezpieczać w budżecie miasta na ten cel coraz więcej środków. Dlatego chcieliśmy przekazać mieszkańcom pełną garść informacji o kosztach funkcjonowania miasta – dodaje.

Jak podkreślają władze miasta, rudzian bardzo często interesuje to, ile kosztuje budowa drogi, chodnika, czy placu zabaw. - Są to inwestycje, o które najczęściej wnioskują mieszkańcy składając propozycje na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. O to też postulują podczas spotkań z prezydent miasta, które dwa razy do roku organizujemy w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Stąd też był to kolejny argument, żeby takie wydawnictwo przygotować – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przygotowany przez władze Rudy Śląskiej „Cennik miejski” to zestawienie obejmujące kilkadziesiąt pozycji pogrupowanych według kilku kategorii tematycznych. W dziale poświęconemu oświacie ujęte zostały dane o kosztach, jakie ponosi miasto w związku z utrzymaniem miejsc w przedszkolach czy szkołach każdego typu. I tak miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka wynosi 672,22 zł, a ucznia szkoły podstawowej 826,42 zł. W dziale „Pomoc społeczna” przedstawione zostały wydatki związane z m.in. z zasiłkami dla potrzebujących. Okazuje się, że miesięczny ich koszt wynosi 900 tys. zł, z czego 220 tys. to środki z budżetu miasta. - Nadal bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że pomimo otrzymywanych funduszy z budżetu państwa samorządy w naszym kraju muszą dokładać spore sumy z własnych środków – zaznacza Grażyna Dziedzic.