Ruda Śląska otrzyma blisko 160 tys. zł. od Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Program ma powstać do końca lutego przyszłego roku.

– W 2015 roku przyjęliśmy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030, jednak aktualna Ustawa o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie programu według nowych zasad. Udział mieszkańców w każdym etapie jego tworzenia będzie kluczowy - zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

- Aktualnie obowiązujący w Rudzie Śląskiej „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030” to dokument oparty na współpracy wielu rudzkich instytucji. To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki niemu miasto może ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zamieszczonych w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata temu nowej Ustawie o rewitalizacji.

- Lokalny Program Rewitalizacji jest doskonałą bazą do stworzenia nowego dokumentu. Znaczna część zadań określonych w LPR znajdzie się w GPR. Nowa ustawa zakłada jednak jeszcze większy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych rewitalizacją w każdym etapie przygotowywania dokumentu. Zakładany jest też większy udział Rady Miasta – zaznacza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.