Związek Miast Polskich oraz samorząd Opola zapraszają przedstawicieli miast do udziału w konferencji „Rozwój miast a ich granice administracyjne". Konferencja odbędzie się 11 i 12 kwietnia br. w Opolu

Związek Miast Polskich oraz samorząd Opola zapraszają przedstawicieli władz miast do udziału w konferencji, podczas której chcemy przedyskutować problematykę zmian granic miast, ważną z punktu widzenia ich rozwoju, zwłaszcza w sytuacji, gdy przepisy prawa wciąż nie pozwalają na skuteczne podejmowanie wspólnych z sąsiadami przedsięwzięć rozwojowych w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Jak wiemy, zmiany granic, które następują w każdym roku w drodze kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów, dokonują się w różnych okolicznościach, będąc wynikiem determinacji władz miejskich, które najczęściej - zamiast konstruktywnej debaty o przyszłości - muszą przezwyciężać sprzeciw budowany często na demagogii i populizmie. Chcemy, by dyskusja w tej sprawie była prowadzona na podstawie rzeczowych argumentów i rzetelnych danych.

Spotkanie, które Państwu proponujemy jest jedną z okazji do dyskusji o sprawach tak ważnych dla nas wszystkich. Liczymy na obecność przedstawicieli władz miast, którym leży na sercu ich dalszy rozwój. Mamy nadzieję, że wnioski sformułowane podczas konferencji posłużą nam wszystkim, a także zostaną wzięte pod uwagę przez Rząd oraz inne zainteresowane instytucje i środowiska, zwłaszcza w dyskusji nad zgłoszonym ostatnio poselskim projektem zmian ustawy samorządowej w tej sprawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny z wyjątkiem kosztów noclegów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, na załączonym formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 28 marca 2019 roku.