MSWiA organizuje rekrutację kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP).

Young Leaders’ Program 2020

Ambasada Japonii w Polsce zwróciła się - jak w latach ubiegłych - z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP). 

W piśmie wystosowanym do Związku Miast Polskich (w załączeniu) Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA, prosi o przesłanie maksymalnie 5 kandydatur pracowników urzędów miast zrzeszonych w naszej organizacji. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych tym stypendium o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych do 1 października br. na adres Biura ZMP (ul. Robocza 42, Poznań 61-517, biuro@zmp.poznan.pl).

Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) kierowana jest do młodych (poniżej 40 roku życia) obiecujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji). Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 20 krajów całego świata, utworzenie międzynarodowej sieci kontaktów pomiędzy zaangażowanymi krajami, w tym Japonią, a także poprawa jakości stanowienia polityki w tych krajach. 

Podczas rocznego pobytu (październik 2020 - wrzesień 2021) w National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio stypendyści mają możliwość zdobycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. 

Program obejmie też warsztaty i wizyty studyjne w japońskich instytucjach. Nauka w School of Local Governance skupia się na takich obszarach jak: zdrowie, edukacja, opieka społeczna i rozwój lokalny. Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium (dotychczas w wysokości 242 000 jenów). Uczestnicy programu są zwolnieni ze wszelkich opłat za studia. 

Bezwzględnie wymagany jest certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego. Kandydaci posiadający certyfikat znajomości języka wystawiony przez KSAP proszeni są o uzyskanie jednego z międzynarodowo uznawanych dokumentów. Ukończenie filologii angielskiej jest niewystarczające do potwierdzenia znajomości języka, konieczny jest certyfikat. 

„Program jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym gronie, poznawania międzynarodowych wzorców oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji” - pisze P. Szefernaker. 

Więcej informacji (w tym wszystkie dokumenty niezbędne do aplikacji) jest dostępnych na stronie KWRiST.

Pytania dotyczące programu można kierować do pracownika Ambasady Japonii - Jacka Mendyka - 22 584 73 05, jacek.mendyk@wp.mpfa.go.jp