Przedstawiamy materiał ze społecznego wysłuchania publicznego w sprawie oświaty, które z inicjatywy samorządów odbyło się w Warszawie.


Zapraszamy na retransmisję społecznego wysłuchania publicznego.