DGP zaprasza do wzięcia udziału w szóstej edycji rankingu „Perły samorządu” oraz pierwszej - „Skarbnik Samorządu”. Gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w 17-18 maja w Gdyni.

Celem rankingu Perły samorządu Dziennika Gazety Prawnej jest wybór najlepszych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, a także najlepszych włodarzy w podziale na te same kategorie.

Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż pozostali, wykorzystując innowacyjne rozwiązania. W edycji 2018 rankingu Perły samorządu, podobnie jak w poprzednim roku, nacisk będzie położony przy ocenie na to, w jaki sposób gminy zapewniają jakość zarządzania, jakość przestrzeni, jakość usług publicznych oraz jakość kapitału społecznego.

Dobry włodarz zasługujący na miano Perły samorządu musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych funkcji istotnych dla rozwoju gminy. W tegorocznym rankingu osiągnięcia włodarzy będą skupione wokół czterech różnych obszarów jego aktywności:

  • Włodarz jako menedżer, czyli osoba zarządzająca instytucją i dążąca do jak najlepszego wykorzystania zasobów;
  • Włodarz jako koordynator, czyli osoba, która stanowi katalizator oraz motor napędowy procesów dziejących się w gminie;
  • Włodarz jako ambasador, czyli osoba, która swoim wizerunkiem, podejściem oraz osobowością stanowi najlepszą wizytówkę gminy i mieszkańców;
  • Włodarz jako reprezentant, czyli osoba, której społeczność lokalna udzieliła w wyborach mandatu zaufania.

Włodarze są typowaniu subiektywnie, ale biorąc pod uwagę istotne aspekty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz koordynacją działań lokalnych. Istotnym kryterium oceny jest również reprezentowanie i promowanie gminy na forum krajowym oraz międzynarodowym.

Zgłoszenia do 21 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamor...


Dziennik Gazeta Prawna zaprasza też do udziału w pierwszej edycji rankingu „Skarbnik Samorządu”.

W tym roku po raz pierwszy redakcja Dziennika Gazety Prawnej postanowiła wybrać najlepszych Skarbników. Wyboru dokonamy w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki):
• gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców;
• gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców;
• gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców;
• gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców;
• gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
• gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców ;
• miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców;
• miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców;
• powiat do 60 tys. mieszkańców;
• powiat powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
• powiat powyżej 120 tys. mieszkańców;
Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu.
W tym roku po raz pierwszy zostaną uhonorowani samorządowcy odpowiedzialni za ten fundamentalny aspekt funkcjonowania JST – budżet i finanse. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.
Budżet to przede wszystkim liczby. Stąd narzędzie, umożliwiające stworzenie rankingu, musiało opierać się na twardych danych dotyczących działów bezpośrednio podlegających skarbnikom. Tworząc tegoroczną ankietę, DGP postawiła sobie za cel przede wszystkim maksymalnie precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gminy i powiatu w każdej z kategorii.

Zgłoszenia do 15 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2018...

Związek Miast Polskich objął swoim patronatem Kongres Perły Samorządu w Gdyni, który odbędzie 17 i 18 maja br.

Kontakt:

Rafał Zieliński
Dziennik Gazeta Prawna
tel. 22 482 42 01, kom. 882 100 988
e-mail: rafal.zielinski@infor.pl