Sopot, Morawica i Wielka Wieś – to miasta i gminy, które zdobyły I miejsca w swoich kategoriach w organizowanym już po raz piętnasty przez „Rzeczpospolitą” Rankingu samorządów.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.
Nagrody dla miast na prawach powiatu:
- I miejsce - Sopot – miasto należące do Związku Miast Polskich – uzyskał najwięcej punktów za w obszarze „trwałości środowiskowej” - za dbałość o rozwój harmonijny z przyrodą. Dobrze wypadł także we wskaźnikach dotyczących „trwałości społecznej” za efektywność działań na polu edukacji, kultury, opieki nad najmłodszymi, ale też w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
- Najważniejsi są mieszkańcy i to we współpracy z nimi możemy wiele lat pracować dla rozwoju i osiągać sukcesy
– powiedział Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu i członek Zarządu ZMP. 
- II miejsce – Rybnik (miasto należące do ZMP)
- III miejsce – Zielona Góra (miasto należące do ZMP)


Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich nagrody zdobyły:
- I miejsce – Morawica
- II miejsce – Podkowa Leśna
- III miejsce – Puławy (miasto należące do ZMP)


Gminy wiejskie:
- I miejsce – Wielka Wieś
- II miejsce – Strawczyn
- III miejsce – Wisznice

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Kapituła bierze też pod uwagę dynamikę zmian, co pozwala pokazać, jak samorządy się zmieniają i jak się przygotowują do przyszłości. - Pokazuje nie tylko dzisiejszych liderów, ale także liderów przyszłości, liderów zmian – wyjaśniał Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
- W ciągu 15 lat zmieniały się rządy, zmieniała się redakcja „Rzeczpospolitej”, a ranking trwał i stawał się coraz lepszy. Bez względu na okoliczności, zawsze decydujące znaczenie miały twarde dane finansowe – podkreślał prof. Jerzy Buzek, przewodniczący kapituły.
Nagroda dla Piotra Uszoka

Specjalną nagrodę im. Prof. Michała Kuleszy nazwaną „Fundamentem Rzeczpospolitej” otrzymał w tym roku Piotr Uszok – były Prezydent Katowic, Prezes Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. Nagroda, ustanowiona przez redakcję „Rzeczpospolitej” i rodzinę prof. Kuleszy, współtwórcy samorządu terytorialnego w Polsce, honoruje osoby o wybitnych zasługach dla rozwoju samorządu lokalnego.