W Krynicy podczas Forum Ekonomicznego ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji rankingu „Gospodarny Samorząd” zorganizowanego przez krynickie Forum Ekonomiczne oraz Centrum Gospodarcze im. M. Kopernika.

Ranking „Gospodarny Samorząd" jest organizowany przez krynickie Forum Ekonomiczne oraz przez Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika, kierowane przez Pawła Jabłońskiego, byłego zastępcę redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej" i wieloletniego szefa działu ekonomicznego tej gazety.

Konkurs ma nagradzać tych samorządowców, którzy „odnieśli największe sukcesy w stymulowaniu rozwoju gospodarczego swoich małych ojczyzn".

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii miasta na prawach powiatu zdobył Gdańsk. Władze skupiaj się równolegle na rozwoju miasta przy jednoczesnej dbałości o mieszkańców zgodnie z uchwaloną przed trzema laty Strategią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030Plus. Miasto stara się zachęcać do osiedlania nowych mieszkańców, w tym również migrantów. Jako pierwsze miasto w Polsce wypracował standardy integracji nowych mieszkańców przybyłych z zagranicy – Gdański Model Integracji Imigrantów. Taka polityka – skierowana do wewnątrz na zewnątrz – daje pozytywne efekty.

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich – Stalowa Wola. Jest jednym z najmłodszych miast w województwie podkarpackim. To miasto o niezwykłej dynamice rozwoju. Samorząd Stalowej Woli podejmuje się nowych przedsięwzięć, które mają się przyczynić do dalszego rozwoju miasta. Pod roboczą nazwą Technopolis kryje się nowa dzielnica innowacji i rozwoju. Funkcjonujące w Stalowej Woli uczelnie miałyby pełnić rolę centrów badań i rozwoju. W planach jest budowa nowej hali dla przedsiębiorców. Budynek po dyrekcji HSW SA, miasto planuje przeznaczyć pod funkcjonowanie tzw. Kuźni Przedsiębiorczości, w której znajdowałaby się pierwsza w regionie strefa do tzw. Coworkingu. Powstanie klaser informatyczny. Nagrodę odebrał Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

I miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd w kategorii gmin wiejskie – Przasnysz.

Nagroda specjalna Kapituły Rankingu dla Częstochowy. Działania Częstochowy wyjątkowo aktywnie i skutecznie skoncentrowane są na 2 kierunkach, tj.: tworzeniu dogodnych warunków przestrzennych i finansowych dla inwestorów, oraz skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych na ważne inwestycje miejskie. Efektem tych działań jest na pewno pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego 63 proc. powierzchni inwestycyjnej miasta. Utworzenie 2 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które od roku 2014 już zaowocowały w postaci: 12 nowych podmiotów gospodarczych, 117 mln zł – nakładów inwestycyjnych, 617 – nowych miejsc pracy. Miasto udziela wyjątkowo dużo preferencje podatkowe dla biznesu. Efekty ulg to: skorzystało z nich 91 przedsiębiorców, średnia roczna kwota udzielonych ulg to 4 mln zł, 406 nowych miejsc pracy. Nagrodę odebrał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – Miasta na prawach powiatu – Katowice, miasto od co najmniej dekady intensywnie pracują nad zmianą swojego wizerunku. Jednym z ważniejszych aspektów tych działań jest przebudowa miejskiej przestrzeni, m.in. tej sąsiadującej ze Spodkiem, nazywanej dziś Strefą Kultury, będącej prawdziwą wizytówką miasta. Realizacja licznych przedsięwzięć ożywia przestrzeń miasta i przynosi wiele korzyści, podnosząc nie tylko jego atrakcyjność w wymiarze metropolitalnym, ale także, jakość życia mieszkańców. Przemiana Katowic, która rozpoczęła się ponad dekadę temu od centralnej części miasta, dziś sięga jego najdalszych zakątków. Co więcej, dzięki takim narzędziom jak np. budżet obywatelski mieszkańcy mają realny wpływ na zmianę swoich społeczności lokalnych, dzięki czemu wspólnie z samorządem, budują nowy wizerunek Katowic, stolicy pierwszej w Polsce metropolii. Nagrodę odebrała Danuta Kamińska, skarbnik Miasta.

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Karpacz. Jest to znana miejscowość leżąca u stóp Karkonoszy i ich najwyższego szczytu – Śnieżki. Dominującą funkcję pełni w nim oczywiście turystyka. Dzięki wybitnym walorom, atrakcjom turystycznym i odpowiedniemu zagospodarowaniu miasto, co roku odwiedza ponad milion turystów. Dynamiczny rozwój gminy niesie za sobą liczne wyzwania w wymiarze infrastrukturalnym, przestrzennym i społecznym. W najbliższym czasie planowanych jest kilka strategicznych inwestycji, tj. budowa stadionu lekkoatletycznego, reprezentacyjnego deptaka oraz systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej. Przed miastem także dalsza poprawa zagospodarowania turystycznego, tj. stworzenie nowych tras spacerowych oraz terenów edukacyjno – rekreacyjnych, a także poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Nagrodę odebrał Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – gminy wiejskie – Mielno. Największą atrakcją Mielna jest czysta, strzeżona i zradiofonizowana plaża, wokół której znajdują się kawiarnie, restauracje, smażalnie ryb oraz inne punkty gastronomiczne i handlowe. Największe wyzwania Mielna na najbliższe dwa lata to projekty – wizytówki.