W Radomsku powstał Klubu Integracji Społecznej, który został stworzony w ramach Projektu „KIS Radomsko - W kierunku zmiany”. To miejsce integracji i pomocy w powrocie na rynek pracy osobom wykluczonym

W Radomsku powstał Klubu Integracji Społecznej, który został stworzony w ramach Projektu „KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Otwarciu Klubu towarzyszył piknik integracyjny.

Prezydent miasta Jarosław Ferenc podkreślił, że dzięki pozyskanym przez MOPS funduszom Radomsko zyskało miejsce integracji i pomocy w powrocie na rynek pracy osobom wykluczonym społecznie.
- Miasto zyskało także nowy budynek, który jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że to miejsce będzie przykładem rewitalizacji nie tylko budynku, ale także rewitalizacji społecznej - mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Nowootwarta placówka działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dysponuje pomieszczeniami, gdzie w ramach Projektu będą realizowane zajęcia projektowe. Do dyspozycji uczestników Projektu są: sala konferencyjna, sala do zajęć z treningu umiejętności społecznych oraz sala komputerowa. Ponadto w placówce uczestnicy będą mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz tematycznych grup wsparcia. W godzinach pracy w placówce pozostają do dyspozycji doradca zawodowy oraz pracownicy socjalni, którzy poza działaniami projektowymi świadczą pracę socjalną oraz udzielają pomocy finansowej uczestnikom Projektu.