10,5 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja ratusza - przetarg na wykonanie prac wygrała firma Betonox Construction z Sopotu. To jeden z etapów rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.

10,5 mln złotych będzie kosztowała rewitalizacja ratusza. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Betonox Construction z Sopotu, która prowadzi już prace w zespole kamienic Deskurów. - To kolejny etap naszych konsekwentnych działań mających przywrócić radomianom Miasto Kazimierzowskie - mówi prezydent miasta, Radosław Witkowski.

Wybudowany w XIX wieku ratusz przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję siedziby władz miasta, a także odwachu policyjnego, urzędu poboru rekruta i innych struktur administracyjnych. Od 1963 r. mieściło się tutaj Archiwum Państwowe. Jesienią 2013 roku archiwum przeniosło się do nowej siedziby. Przez ostatnich kilka lat budynek stał pusty.

Po rewitalizacji w ratuszu będzie się mieścić m.in. Biuro Rady Miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańca oraz Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. Oficyny natomiast zajmie Związek Harcerstwa Polskiego. Prace mają się zakończyć w grudniu przyszłego roku.