Radom, Lublin i Starachowice chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Prezydenci podpisali list intencyjny o utworzeniu klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

Radom, Lublin i Starachowice chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Prezydenci miast podpisali w Lublinie list intencyjny o utworzeniu klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

Sygnatariusze listu zobowiązali się do współpracy mającej na celu rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami oraz wzmacnianie ich konkurencyjności. Mam temu służyć m.in. zacieśnienie współpracy z nauką i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Podpisany list intencyjny nawiązuje do pięknych tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. W planach mamy szereg wspólnych przedsięwzięć, które będą sprzyjać rozwojowi firm z branży motoryzacyjnej i maszynowej. Chcemy pomóc im w nawiązywaniu współpracy zarówno między sobą, jak i z kontrahentami oraz z instytucjami naukowo-badawczymi. Radom może się pochwalić bardzo dobrze rozwiniętą branżą metalową, która już pokazała, że potrafi współpracować. Przykładem są wspólne wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowe. Teraz przyszedł czas na to, by rozszerzyć współpracę i zacząć działać jeszcze większym frontem - mówił po podpisaniu listu intencyjnego wiceprezydent Radomia, Jerzy Zawodnik.

- Współpraca miast w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz branż pokrewnych to nie tylko korzyści dla przedsiębiorstw, ale też dla samorządu. W jej efekcie zwiększy się zatrudnienie w gminach, wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych oraz poziom ich innowacyjności, ale co najważniejsze, zdecydowanej poprawie ulegnie konkurencyjność inwestycyjna miast, co bez wątpienia przełoży się na przyciąganie nowych inwestycji - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.