Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zaakceptowali zmiany w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji. Na czym polegają poprawki? Od 2019 roku miasto nie będzie dotować kotłów na paliwa stałe.

Racibórz jest liderem w działaniach zmierzających do ograniczenia niskiej emisji już od lat 90. To właśnie Racibórz jako jedno z pierwszych miast w Polsce postawił sobie za strategiczny cel zwalczanie emisji pyłów zawieszonych. Przez ostatnie lata w Subregionie Zachodnim miasto oferowało mieszkańcom najwyższe dotacje na wymianę źródeł ciepła na nowe, ekologiczne. Tutejsze Programy Niskiej Emisji przez szereg lat stanowiły wzór do naśladowania przez inne gminy.

Od samego początku również władze miasta w sposób ciągły pozyskiwały środki zewnętrzne na wymianę źródeł ciepła, termomodernizacje oraz działania edukacyjne związane z tym, by przekonać ludzi do tego, że palenie odpadów jest po prostu szkodliwe. Akcje edukacyjną zaczynano od najmłodszych, ale przekaz skierowany był do wszystkich mieszkańców. Wykorzystywano w tym celu wszystkie dostępne kanały komunikacji masowej - ekologiczne treści pojawiały się na billboardach, w spotach telewizyjnych i radiowych, na szpaltach gazet, w internecie, a nawet na deskach teatrów.

Miasto przeprowadziło termodernizacje i wymianę źródeł ciepła wszystkich obiektów użyteczności publicznej, które należą do samorządu. Rokrocznie przeprowadzane są kompleksowe działania zmierzające do wyeliminowania niskiej emisji z kamienic należących do zasobu miasta Racibórz. Od początku tych działań miasto dotowało wymianę ok. 2000 starych „kopciuchów". Tylko w tym roku w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wsparcie na wymianę źródeł ciepła otrzymało prawie 300 mieszkańców. Od 1998 roku w ramach Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymieniono 2050 „kopciuchów".

Miasto podejmując decyzję o całkowitej eliminacji dotowania kotłów na paliwo stałe stawia po raz kolejny na konsekwencję i po raz kolejny jest pionierem w regionie.