Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wydała publikację „BUDŻET PARTYCYPACYJNY KROK PO KROKU. PORADNIK DLA PRAKTYKÓW”.

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wydała kolejną publikację z serii wydawniczej o budżecie partycypacyjnym

Publikacja "BUDŻET PARTYCYPACYJNY KROK PO KROKU. PORADNIK DLA PRAKTYKÓW" autorstwa Ewy Stokłuski i Agaty Bluj ma charakter użytkowy i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem BP w swojej gminie, a także do tych, którzy chcieliby ulepszyć procedurę funkcjonującego w ich samorządzie modelu tego mechanizmu partycypacyjnego. Składają się na nią opisy poszczególnych elementów procedury BP i różnych sposobów ich realizacji, wraz z przykładami konkretnych rozwiązań zastosowanych w kilku polskich gminach.

Cennym uzupełnieniem publikacji są zebrane w załączniku przykłady dokumentów opracowanych na potrzeby modeli budżetu partycypacyjnego różnych polskich miast.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie:

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/bp-krok-po-kr...

TYCH Z PAŃSTWA, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ OTRZYMANIEM DRUKOWANEGOEGZEMPLARZA PUBLIKACJI PROSIMY O INFORMACJĘ WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU, NA KTÓRY CHCIELIBYŚCIE OTRZYMAĆ PRZESYŁKĘ NA MAIL: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl lub abluj@stocznia.org.pl

Ze wszystkimi częściami serii wydawniczej o budżecie partycypacyjnym można zapoznać się pod adresem: http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/seriabp/ Seria publikacji powstała w ramach projektu „Laboratorium budżetu partycypacyjnego”, który jest realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz Institute of Governance and Public Policies przy Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.