1 lutego rozpocznie się nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji“. Zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe. Projekt wesprze 26 JST w opracowaniu dokumentów planistycznych.

Zapraszamy do udziału w II naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz internetowy od 1 do 27 lutego br. Już teraz można się zgłaszać na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w Poznaniu (2 lutego) i Warszawie (8 lutego).

W ramach projektu realizatorzy wesprą 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów.

Gminy otrzymają następujące wsparcie:
1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji),
2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
3. granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł,
4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Dlaczego warto?
„Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.” – mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Kiedy i jak można się zgłaszać?
Nabór gmin do projektu trwa od 1 do 27 lutego br. Zainteresowane gminy proszone są o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego:
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formu...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat projektu, które będą zawierać część informacyjną, dotyczącą procedur zgłaszania się i udziału, a także część szkoleniową (z elementami warsztatowymi) dotyczącą podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym. Spotkania organizują i prowadzą realizatorzy projektu z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich - eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki.

Spotkania odbędą się:·
2 lutego (czwartek) w godz. 10.30-16.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku Miast Polskich przy ul. Roboczej 42
8 lutego (środa) w godz. 10.30-16.30 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25

Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji społecznych w gminach oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne.
Na spotkania można się zgłaszać przez wypełnienie do 26 stycznia włącznie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem: https://goo.gl/erWiQV.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen

Informacji udziela:
Maria Perchuć-Żółtowska: mperchuc@stocznia.org.pl
tel. (22) 100 55 94