Dobiega końca pilotażowy projekt „Przestrzeń dla partycypacji”, który polegał na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców.

Dobiega końca pilotażowy projekt „Przestrzeń dla partycypacji”, który polegał na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Uczestniczyło w nim 25 samorządów, z czego 17 to miasta członkowskie Związku Miast Polskich. Były to: Kielce, Rawa Mazowiecka, Starachowice, Serock, Warszawa, Piaseczno, Gorzów Wlkp, Brzeziny, Cieszyn, Olsztyn, Kórnik, Wołomin, Wałbrzych, Legnica, Rybnik, Tychy i Bydgoszcz.

W projekcie konsultowano sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu wspierano samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem działań było wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na dwóch etapach: tworzenia założeń do ich projektów przy aktywnym udziale mieszkańców oraz konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów.
Informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/

W ramach projektu zostały przygotowane publikacje przybliżające i opisujące konkretne rozwiązania konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Ostatnim „produktem” projektu jest publikacja „Przepis na plan. Narzędziownik”, który jest efektem zdobytej wiedzy podczas pracy z gminami uczestniczącymi w projekcie. Publikację można pobrać tutaj .
Autorki - Anna Karłowska i Joanna Suchomska - przypominają, że konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe, o czym mówi Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To od samorządu zależy, w jaki sposób je przeprowadzi, czy zdecyduje się na dialog z różnymi interesariuszami, który czasem generuje trudności, ale pozwala uniknąć konfliktów w przyszłości.
Pracując z gminami w całej Polsce, Anna Karłowska i Joanna Suchomska zdobyły wiedzę na temat tego, jak planować z mieszkańcami. W publikacji dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Pokazują, w jaki sposób rozumieją dialog w procesach planistycznych, proponują i szczegółowo opisują konkretne narzędzia, które można zastosować na poszczególnych etapach konsultacji, aby te zakończyły się sukcesem.