W dniu 24 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. To kolejny etap w naszym wspólnym projekcie.

W pierwszym naborze do projektu zostało wybranych 11 JST, z którymi już w listopadzie rozpoczęły pracę Zespoły Wspierające. W II naborze do projektu zgłosiło się 13 gmin, z których przyjęto 9 JST.

Związek Miast Polskich uczestniczy w Zespołach Wspierających nad opracowaniem Indywidualnych Planów Konsultacji w trzech gminach z I naboru. Po rekrutacji w II naborze prace rozpocznie w kolejnych trzech, a docelowo w czterech JST.

Poniżej prezentujemy jednostki samorządu terytorialnego przyjęte do projektu wraz z informacją o organizacji odpowiedzialnej za konsultacje i planowanie:

Nabór do projektu jest otwarty, serdecznie zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen

Przypomnijmy, projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich, polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego przy aktywnym udziale mieszkańców, od wczesnego etapu planowania do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia uzgodnionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian. Projekt obejmuje bezpośrednie doradztwo i pomoc w procesie konsultacji. Ma się przyczynić do wypracowania sprawdzonych rozwiązań z zakresu włączania mieszkańców w partycypacyjne planowanie przestrzenne.