Projekt „Przestrzeń dla partycypacji" będzie kontynuowany. Nabór do drugiej edycji projektu rozpocznie się w styczniu 2019 r. i zostanie powtórzony we wrześniu 2019 r. Wsparcie otrzymają 22 gminy.

Pracownia Badań Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich rozpoczynają współpracę przy drugiej edycji projektu - „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Nabór do projektu rozpocznie się w styczniu 2019 r. i zostanie powtórzony we wrześniu 2019 r.

Głównym celem nowej odsłony projektu będzie pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji dokumentów planistycznych na etapie zbierania wniosków do ich projektów, a także na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu.

W ramach projektu wsparcie otrzymają 22 gminy. Przynajmniej 17 z nich musi być na etapie zbierania wniosków (tzn. od momentu przystąpienia do sporządzenia lub zmiany dokumentu planistycznego do przekazania projektu do komisji urbanistyczno-architektonicznej). Z kolei maksymalnie 5 gmin powinno być już na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu (tzn. do przekazania gotowego dokumentu radzie gminy do uchwalenia).

Partnerzy projektu zapewniają tzw. zespół wspierający, który pomaga zaplanować przebieg konsultacji, w tym dobrać odpowiednie techniki konsultacyjne, a następnie towarzyszy gminie przez cały okres trwania konsultacji. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dla pracowników gminy zaangażowanych w projekt. Zapewnione zostaną warsztaty i doradztwo ekspertów z zakresu partycypacji obywatelskiej i planowania przestrzennego. Samorządy uczestniczące w tym przedsięwzięciu będą mogły otrzymać granty na przeprowadzenie konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł. Organizowane będą spotkania służące wymianie doświadczeń dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie.

Do udziału może się zgłosić każda gmina – zaproszone są gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje o nowej odsłonie projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - tutaj