Przemyśl rozpoczął budowę swojego Smart City. Miasto otrzyma źródło wiarygodnych, aktualizowanych na bieżąco danych m.in. o poziomie wody w rzece San, warunkach atmosferycznych czy wilgotności gleby.

Już wkrótce Przemyśl stanie się miastem inteligentnym. Wszystko dzięki podpisanej umowie pomiędzy Urzędem Miasta, a polską firmą telekomunikacyjną Exatel S.A. Dla mieszkańców oznacza to większe bezpieczeństwo związane m.in. ze stałym monitoringiem poziomu rzeki San. To także pionierskie wykorzystanie technologii LoRa dla dużej aglomeracji miejskiej w Polsce.

Termin Smart City nie jest nowy. To wykorzystanie technologii teleinformatycznych do interaktywności i zwiększenia wydajności miasta oraz świadomości jego mieszkańców. W dobie IoT (Internet of Things – internet rzeczy) jest wręcz naturalnym kierunkiem. Mimo, że w Polsce rozwiązania te są stosunkowo nowe, już teraz wzbudzają duże zainteresowanie. I trudno się temu dziwić. Szczególnie patrząc na korzyści, jakie dają one zarówno zarządzającym miastami, jak i samym mieszkańcom.

Z takiego właśnie założenia wyszły władze miasta Przemyśl. We współpracy z polskim operatorem telekomunikacyjnym Exatel S.A. rozpoczęły właśnie pilotażową budowę swojego Smart City. W jego ramach miasto otrzyma źródło wiarygodnych, aktualizowanych na bieżąco danych m.in. o poziomie wody w rzece San, warunkach atmosferycznych czy wilgotności gleby.

Przemyśl to miasto znane przede wszystkim ze swoich zabytków oraz tysiącletniej historii, chcemy jednak aby było także rozpoznawalne poprzez nowoczesne i nakierowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców rozwiązania. Nasza umowa z Exatel S.A. i proponowane działania gwarantują, że „Smart City” nie będzie tylko ciekawostką i chwytliwym hasłem, ale rzeczywistą realizacją potrzeb naszego rozwijającego się miasta.

To, co wyróżnia ten projekt od innych, to wykorzystane rozwiązania. Inteligentne miasto bazuje bowiem na technologii LoRaWAN (w skrócie LoRa), czyli rozległej wąskopasmowej sieci dalekiego zasięgu, zoptymalizowanej pod kątem jak najmniejszego poboru energii. I mimo, że ta technologia jest znana w Polsce (wykorzystywana w przemyśle, czy w parkach technologicznych), to nie była ona dotąd wdrażana w takim zakresie w przestrzeni publicznej.