W Przemyślu przedstawiciele podmiotów z terenu miasta i powiatu zainteresowani współpracą na rzecz rozwoju turystyki podpisali na rynku porozumienie tworzące Przemyski Klaster Turystyczny.

W Przemyślu przedstawiciele podmiotów z terenu miasta i powiatu zainteresowani współpracą na rzecz rozwoju turystyki podpisali na przemyskim Rynku porozumienie będące formalnym aktem utworzenia Przemyskiego Klastra Turystycznego.

Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tej platformy współpracy firm, stowarzyszeń i instytucji działających w branży turystycznej z terenu Ziemi Przemyskiej, jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Obecnie klaster skupia ponad 40 podmiotów, ale nie jest to lista zamknięta, zgłaszają się kolejne zainteresowane współpracą. Misją Przemyskiego Klastra Turystycznego jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych zainteresowanych podmiotów w celu skutecznego i efektywnego zwiększenia atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności członków Klastra. Zamierzeniem jest więc m.in. stworzenie atrakcyjnej wspólnej oferty turystycznej, podnoszenie kwalifikacji kadr, wymiana informacji, czy kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych.