22 września br. zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy Wybrzeży Marszałka Ferdynanda Focha. Powstało w ramach jednego z pięciu zwycięskich projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego.

22 września br. zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy Wybrzeży Marszałka Ferdynanda Focha. Inwestycja powstała w ramach jednego z pięciu zwycięskich projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok.

Uroczystość oddania do użytku inwestycji pn. "Aktywne społeczeństwo Przemyśla - boisko wielofunkcyjne ul. Focha" odbyła się przy udziale inicjatorów projektu, przedstawicieli radnych Rady Miejskiej, wydziałów Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za realizację inwestycji, a przede wszystkim licznym udziale społeczności Szkoły Podstawowej Nr 14 - Dyrektora, wychowawców i uczniów - która to placówka będzie użytkownikiem obiektu.

Młodzież szkoły otrzymała w prezencie od Prezydenta Miasta zestaw piłek, które szybko zostały wykorzystane do przeprowadzenia wspólnej zabawy uczniów szkoły i zaproszonych gości.